Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10549
Chyba zabezpečení při spuštění kódu v aplikaci Microsoft GC

Aktualizováno: 03/18/2016
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nespecifikovaná chyba zabezpečení byla nalezena v produktech společnosti Microsoft. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít pomocí speciálně navrženého obrazu EMF.

Zasažené produkty

Windows Server 2003 x86, x64, Itanium Service Pack 2
Windows Vista x86, x64 Service Pack 2
Windows Server 2008 x86, x64, Itanium Service Pack 2
Windows 7 x86, x64 Service Pack 1
Windows Servier 2008 R2 x64, Itanium Service Pack 1

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-035

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows 7
CVE-IDS
?

CVE-2015-1645

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-035
KB seznam

3046306


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti