Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10548
Více zranitelností v produktech Oracle

Aktualizováno: 04/20/2015
Detekováno
?
04/14/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nespecifikované chyby byly nalezeny v produktech Oracle. Využíváním těchto zranitelností mohou mít škodliví uživatelé vliv na integritu, dostupnost a důvěrnost. Tyto chyby zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím neznámých vektorů souvisejících s 2D, Hotspot, JavaFX, Delpoyment, Nástroje, JSSE, Beans a JCE.

Zasažené produkty

Oracle Java SE 5u81, 6u91, 7u76, 8u40
Oracle JavaFX 2.2.76
Oracle JRockit R28.3.5

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte Java SE

Oficiální doporučení

Oracle bulletin

Dopad
?
OSI 
[?]

DoS 
[?]

LoI 
[?]
Související produkty
Oracle JRockit
Oracle Java JRE 1.8.x
Oracle Java JRE 1.7.x
Oracle Java JDK 1.8.x
Oracle Java JDK 1.7.x
CVE-IDS
?

CVE-2015-0488
CVE-2015-0470
CVE-2015-0459
CVE-2015-0458
CVE-2015-0477
CVE-2015-0480
CVE-2015-0478
CVE-2015-0469
CVE-2015-0484
CVE-2015-0492
CVE-2015-0491
CVE-2015-0460
CVE-2015-0486
CVE-2015-0204


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti