Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10544
Chyby zabezpečení při spuštění kódu v aplikaci Microsoft Silverlight

Aktualizováno: 04/13/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nespecifikované chyby byly nalezeny v Microsoft Silverlight. Využíváním těchto zranitelností mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tyto chyby zabezpečení lze vzdáleně využít pomocí speciálně navržených dat písem.

Zasažené produkty

Microsoft Silverlight 4 starší než 4.1.10329
Microsoft Silverlight 5 starší než 5.1.10411

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS12-034

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Microsoft Silverlight
CVE-IDS
?

CVE-2011-3402
CVE-2012-0159

Oficiální doporučení Microsoft
MS12-034
KB seznam

2690729
2636927


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti