Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10542
Více chyb zabezpečení v ovladači režimu Microsoft Kernel

Aktualizováno: 04/23/2015
Detekováno
?
03/10/2015
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V produktech společnosti Microsoft bylo nalezeno více vážných zranitelných míst. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít, aby získali oprávnění, obcházeli bezpečnostní omezení, způsobili odmítnutí služby a získali citlivé informace.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávné omezení adresových informací, nesprávné validace tokenů a nesprávná iniciativa funkcí lze místně využít prostřednictvím speciálně navržené aplikace;
  2. Neznámá zranitelnost může být lokálně využívána prostřednictvím speciálně navržené aplikace.
Zasažené produkty

Windows Server 2003 x86, x64, Service Pack 2 založené na Itamium
Windows Vista x86, x64 Service Pack 2
Windows Server 2008 x86, x64, Service Pack 2 založené na Itanium
Windows 7 x86, x64 Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 x64, Service Pack 1 založené na technologii Itanium
Windows 8, 8,1 x 86, x 64
Windows RT, RT 8.1

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-023

Dopad
?
OSI 
[?]

SB 
[?]

PE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Windows RT
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 7
CVE-IDS
?

CVE-2015-0077
CVE-2015-0078
CVE-2015-0095
CVE-2015-0094

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-023
KB seznam

3034344


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti