Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10538
Více zranitelností ve službě McAfee ATD

Aktualizováno: 04/13/2015
Detekováno
?
04/08/2015
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V McAfee ATD bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení využít k získání citlivých informací nebo omezením bezpečnostních omezení.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávná omezení přístupu a další neznámé chyby lze vzdáleně využívat prostřednictvím neznámých vektorů souvisejících s webovým rozhraním.
  2. Neznámou zranitelnost lze vzdáleně využít pomocí speciálně navržených parametrů.
Zasažené produkty

McAfee Advanced Threat Defence verze dříve než 3.4.4.63

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte aktualizace McAfee

Oficiální doporučení

McAfee security bulletin

Dopad
?
OSI 
[?]

SB 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2015-3028
CVE-2015-3029
CVE-2015-3030


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti