Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10537
Více zranitelností v CA Spectrum
Aktualizováno: 04/08/2015
Detekováno
?
04/07/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V CA Spectrum bylo nalezeno více vážných zranitelností. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k získání oprávnění nebo k podání libovolného kódu.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávná serializace dat lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného objektu Java;
  2. Zranitelnost XSS lze vzdáleně využívat prostřednictvím neznámých vektorů.
Zasažené produkty

CA Spectrum 9.2 všechny verze
CA Spectrum verze 9.3 starší než 9.3 H02

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Dostat podporu

Oficiální doporučení

CA security notice

Dopad
?
CI 
[?]

PE 
[?]
Související produkty
CA Spectrum
CVE-IDS
?

CVE-2015-2827
CVE-2015-2828


Odkaz na originál