Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10535
Vícenásobná zranitelnost při zapalování indukční automatizace
Aktualizováno: 04/07/2015
Detekováno
?
04/03/2015
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V Induktivní automatizaci zapálení bylo nalezeno více vážných zranitelností. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít k vynechání bezpečnostních omezení, získání citlivých informací nebo podávání libovolného kódu.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávné zacházení s hesly lze vzdáleně využívat prostřednictvím neznámých vektorů;
  2. Neznámá zranitelnost může být vzdáleně využívána speciálně vytvořená ID relace;
  3. Nesprávné zacházení s relacemi může být vzdáleně využíváno prostřednictvím vektorů souvisejících s odhlášením;
  4. Nesprávné ukládání pověření serveru a další neznámé chyby zabezpečení lze vzdáleně využít pomocí manipulace s chybovými zprávami.
  5. Zranitelnost XSS lze vzdáleně využívat prostřednictvím nespecifikovaných vektorů.
Zasažené produkty

Indukční automatizace Zapalování 7.7.2

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte zapalování

Dopad
?
CI 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]
Související produkty
Ignition
CVE-IDS
?

CVE-2015-0976
CVE-2015-0991
CVE-2015-0992
CVE-2015-0993
CVE-2015-0994
CVE-2015-0995


Odkaz na originál