Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10534
Citlivé informace získají zranitelnost ve společnosti Siemens SIMATIC STEP

Aktualizováno: 04/10/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Nesprávné ukládání hesel a jiná neznámá zranitelnost byly nalezeny v SIMATIC STEP 7. Využíváním těchto zranitelností mohou uživatelé se zlými úmysly získat citlivé informace. Tyto chyby zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím neznámých vektorů.

Zasažené produkty

Siemens SIMATIC STEP 7 12 všechny verze
Siemens SIMATIC STEP 7 13 verze starší než 13 SP1 Upd1

Řešení

Nainstalujte aktualizace

Oficiální doporučení

Siemens advisory

Dopad
?
OSI 
[?]
Související produkty
SIMATIC STEP
CVE-IDS
?

CVE-2015-1601
CVE-2015-1602


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti