Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10533
Více zranitelností v domino IBM

Aktualizováno: 04/06/2015
Detekováno
?
04/05/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V doméně IBM Domino bylo nalezeno několik závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k odmítnutí služby, ke spuštění libovolného kódu nebo k získání oprávnění.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Neznámá zranitelnost může být místně zneužita prostřednictvím neznámých vektorů souvisejících s nástrojem Notes System Diagnostics a serverem LDAP;
  2. Přetečení vyrovnávací paměti může být vzdáleně využíváno prostřednictvím neznámých vektorů souvisejících s protokolem SSLv2.
Zasažené produkty

IBM Domino 8.5 verze starší než 8.5.3 IF6 IF6
Verze IBM Domino 9 starší než 9.0.1 FP3 IF1

Řešení

Postupujte podle pokynů dodavatele pro vaše verze

Oficiální doporučení

IBM advisories

Dopad
?
ACE 
[?]

PE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
IBM Domino
CVE-IDS
?

CVE-2015-0117
CVE-2015-0134
CVE-2015-0179


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti