Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10529
Více zranitelností ve službě HP iLO

Aktualizováno: 04/07/2015
Detekováno
?
03/31/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nespecifikované chyby byly nalezeny v KP iLO. Využíváním těchto zranitelností mohou uživatelé se zlými úmysly získat oprávnění, obejít bezpečnostní omezení, způsobit odmítnutí služby nebo spouštět libovolný kód. Tyto chyby zabezpečení mohou být vzdáleně využívány prostřednictvím unknwonových verzí.

Zasažené produkty

Aktualizace firmwaru HP pro integrované světlomety 2 verze starší než 2.27

Firmware společnosti HP pro integrované světlomety 3 verze starší než 1,82
Firmware HP Integrovaný Lights-Out 4 verze starší než 2.10

Řešení

Nainstalujte opravy vydané dodavatelem

Oficiální doporučení

HP advisory
HP advisory

Dopad
?
ACE 
[?]

SB 
[?]

PE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
HP Integrated Lights-Out
CVE-IDS
?

CVE-2014-7876
CVE-2015-2106


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti