Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10523
Více zranitelností v IBM SAM

Aktualizováno: 04/10/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Nedostatečné omezení odpovědi na unicast bylo nalezeno v IBM SAM. Využíváním této zranitelnosti způsobují uživatelé se zlými úmysly odmítnutí služby nebo získání citlivých informací. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořených paketů.

Zasažené produkty

IBM Security Access Manager pro verze Web 7 starší než 7.0.0 FP12
BM Security Access Manager pro verze 8 Web starší než 8.0.1 FP1

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

IBM advisory

Dopad
?
OSI 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
IBM Security Access Manager
CVE-IDS
?

CVE-2015-1892


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti