Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10522
Více citlivostí v Citrix CC

Aktualizováno: 04/01/2015
Detekováno
?
03/26/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V Citrix Controle Center bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k provedení libovolného kódu nebo k získání citlivých informací.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávná omezení přístupu lze vzdáleně využívat prostřednictvím neznámých vektorů;
  2. Unknwn vulnerability lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navržené žádosti.
Zasažené produkty

Citrix Command Center 5.1 verze dříve než Build 35.4
Citrix Command Center 5.2 verze starší než Build 42.7

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Citrix bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]
Související produkty
Citrix Command Center
CVE-IDS
?

CVE-2015-2682
CVE-2015-2683


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti