Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10520
Vícenásobná zranitelnost v operaci HP Operations Orchestration

Aktualizováno: 04/01/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V HP Operations Orchestration byla nalezena nespecifikovaná zranitelnost. Využíváním těchto zranitelností mohou uživatelé se zlými úmysly obejít ověřování, získat citlivé informace nebo upravit data. Tyto chyby zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím neznámého vektoru.

Zasažené produkty

HP Operations Orchestration 9.x
HP Operations Orchestration 10.x

Řešení

Aktualizujte operaci HP Operations Orchestration na nejnovější verzi
Získejte orchestraci operací HP

Oficiální doporučení

HP security bulletin
HP security bulletin

Dopad
?
WLF 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]
Související produkty
HP Operations Orchestration
CVE-IDS
?

CVE-2015-2108
CVE-2015-2109


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti