Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10512
Více zranitelností ve společnosti Johnson Controls Metasys

Aktualizováno: 03/31/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nespecifikovaná zranitelnost byla nalezena v Johnson Controls Metasys. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód nebo získat citlivé informace. Tyto chyby zabezpečení lze vzdáleně využít pomocí speciálně navrženého požadavku POST nebo shell skriptu.

Zasažené produkty

Johnson Controls verze Metasys od 4.1 do 6.5

Řešení

Aktualizovat produkty, které používají tyto verze součásti

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2014-5427
CVE-2014-5428


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti