Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10508
Více zranitelností v produktech společnosti Schneider Electric

Aktualizováno: 04/10/2015
Detekováno
?
03/29/2015
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V produktech společnosti Schneider Electric bylo zjištěno více vážných zranitelností. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení využít k získání citlivých informací nebo bezpečnostních omezení.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávné ukládání a odesílání pověření lze lokálně využít prostřednictvím manipulací se soubory nebo sniffingu sítí;
  2. Seznam publikování uživatelských jmen může být vzdáleně využíván útokem brute-force.
Zasažené produkty

Schneider Electric InduSoft Web Studio před 7.1.3.4 SP3 Patch 4
Schneider Electric InTouch Machine Edition 2014 před 7.1.3.4 SP3 Patch 4

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

SE bulletin
SE bulletin

Dopad
?
OSI 
[?]

SB 
[?]
Související produkty
InduSoft Web Studio
CVE-IDS
?

CVE-2015-0996
CVE-2015-0997
CVE-2015-0998
CVE-2015-0999


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti