Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10506
Více zranitelností v produktech Websense

Aktualizováno: 04/10/2015
Detekováno
?
03/25/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V produktech Websense bylo nalezeno několik závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít k vynechání bezpečnostních omezení, získání citlivých informací, spuštění nebo zavedení libovolného kódu, spoofování uživatelského rozhraní a čtení nebo zápis libovolných souborů.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Více zranitelností XSS lze vzdáleně využívat pomocí manipulace s parametry, speciálně navrženým požadavkem a neznámými vektory souvisejícími s protokolem DSS Mobile nebo DLP;
  2. Nedostatečná omezení přístupu je možné přímo využívat vzdáleně;
  3. Neznámou zranitelnost lze vzdáleně využít pomocí manipulace s parametry a vektorů souvisejících se SVM, hrubou silou a Autokomplete;
  4. Nesprávné ukládání pověření lze vzdáleně využít prostřednictvím speciálně navržené cesty a dalších neznámých prodejců.
  5. Vícenásobné chyby zabezpečení CSRF lze vzdáleně využívat prostřednictvím neznámých vektorů.
Zasažené produkty

Websense TRITON AP-WEB verze starší než 8.0.0
Verze verze Websense TRITON řady V starší než 8.0.0
Verze Websense TRITON AP-EMAIL starší než 8.0.0
Websense Web Security a filtru 7.8.3 verze starší než opravy hotfix 02
Websense Web Security a filtru verze 7.8.4 dříve než hotfix 01
Websense Web Security Gateway verze 7.8.3 starší než opravy hotfix 02
Websense Web Security Gateway verze 7.8.4 starší než opravy hotfix 01
Websense Web Security Gateway Anywhere verze 7.8.3 starší než opravy hotfix 02
Websense Web Security Gateway Anywhere verze 7.8.4 starší než opravy hotfix 01
Verze Websense TRITON AP-DATA starší než 8.0.0

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
WLF 
[?]

RLF 
[?]

SUI 
[?]

CI 
[?]

ACE 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]
Související produkty
Web Security Gateway Anywhere
Web Security Gateway
Web Security and Filter
TRITON V-Series
TRITON AP-WEB
TRITON AP-EMAIL
TRITON AP-DATA
CVE-IDS
?

CVE-2014-9712
CVE-2015-2761
CVE-2015-2762
CVE-2015-2763
CVE-2015-2764
CVE-2015-2765
CVE-2015-2766
CVE-2015-2767
CVE-2015-2768
CVE-2015-2769
CVE-2015-2770
CVE-2015-2771
CVE-2015-2772
CVE-2015-2773
CVE-2015-2746
CVE-2015-2747
CVE-2015-2748
CVE-2014-9711
CVE-2015-2702
CVE-2015-2703


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti