Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10500
Více zranitelností v u5CMS

Aktualizováno: 03/27/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V u5CMS bylo nalezeno několik vážných zranitelností. Uživatelé se zlými úmysly mohou tyto chyby zabezpečení využít k získání citlivých informací, ke spuštění nebo zavedení libovolného kódu a k psaní místních souborů.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Otevřené slabiny přesměrování lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého souboru cookie;
  2. Chyba zabezpečení traverzového adresáře lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořeného parametru souboru;
  3. Nedostatek vstupních omezení lze využít vzdáleně pomocí vrstev souvisejících s stránkami copy2.php, localize.php, metai.php, nc.php, new2.php, u5admin / rename2.php, u5admin / editor.php, u5admin / meta2.php , u5admin / rename2.php
Zasažené produkty

U5CMS verze starší než 3.9.4

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi!
Získejte u5CMS

Dopad
?
WLF 
[?]

CI 
[?]

ACE 
[?]

OSI 
[?]
Související produkty
u5CMS
CVE-IDS
?

CVE-2015-1575
CVE-2015-1576
CVE-2015-1577
CVE-2015-1578


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti