Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10495
Více zranitelností v routeru Asus RT-G32

Aktualizováno: 03/26/2015
Detekováno
?
03/23/2015
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V zařízení Asus RT-G32 bylo nalezeno více vážných zranitelných míst. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít k podání libovolného kódu nebo k odcizení autentizace správce. Více vzdáleností XSS a CSRF lze vzdáleně využít pomocí vektorů souvisejících s start_apply.htm

Zasažené produkty

Routery Asus RT-G32 s firmwarovými verzemi 2.0.2.6 a 2.0.3.2

Řešení

Aktualizujte firmware

Dopad
?
CI 
[?]

SB 
[?]
Související produkty
Asus RT-G32 router
CVE-IDS
?

CVE-2015-2676
CVE-2015-2681


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti