Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10490
Zranitelnost odmítnutí služby v Cisco IOS

Aktualizováno: 03/25/2015
Detekováno
?
03/20/2015
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V aplikaci Cisco IOS byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly upravit nastavení nebo způsobit odmítnutí služby. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořených AN zpráv.

Zasažené produkty

Cisco IOS verze 15.4S a 15.4 (3) S

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi!

Oficiální doporučení

Cisco alert

Dopad
?
WLF 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Cisco IOS
CVE-IDS
?

CVE-2015-0669


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti