Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10488
Zablokování kódu v injekci v IBM BPM
Aktualizováno: 03/26/2015
Detekováno
?
03/23/2015
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V IBM BPM byly zjištěny nespecifikované chyby zabezpečení. Využíváním těchto zranitelných míst je škodlivý uživatel podává libovolný webový skript. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořené adresy URL nebo vektorů souvisejících s datovými poli.

Zasažené produkty

Produkt IBM Business Process Manager 7.5 verze starší než 7.5.1.2
Produkt IBM Business Process Manager 8.0 verze starší než 8.0.1.3
IBM Business Process Manager 8.5 verze starší než 8.5.0.1
Produkt IBM Business Process Manager 8.5.5 verze starší než 8.5.5.0

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi!

Dopad
?
CI 
[?]
Související produkty
IBM Business Process Manager
CVE-IDS
?

CVE-2015-0103
CVE-2015-0105
CVE-2015-0106
CVE-2015-0158


Odkaz na originál