Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10483
Chyba zabezpečení při provádění kódu v aplikaci Apache Standard Taglib

Aktualizováno: 03/24/2015
Detekováno
?
03/24/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nespecifikovaná chyba zabezpečení byla nalezena v Apache Standard Taglibs. Využíváním této zranitelnosti provádějí škodliví uživatelé libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít pomocí speciálně navrženého rozšíření XSLT.

Zasažené produkty

Apache standardní verze Taglibs dříve než 1.2.3

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi!
Získejte Taglibs

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Standard Taglibs
CVE-IDS
?

CVE-2015-0254


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti