Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10480
Zablokování zabezpečení v jádře Linuxu

Aktualizováno: 03/23/2015
Detekováno
?
03/16/2015
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Stav závodu byl nalezen v jádře Linuxu. Využíváním této chyby zabezpečení dochází ke zneužití bezpečnostních omezení. Tuto chybu zabezpečení lze lokálně využít pomocí manipulace s hodnotou handle_bytes.

Zasažené produkty

Linuxové jádro dříve než 3.19.2

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi!
Získejte Linuxové jádro

Dopad
?
SB 
[?]
Související produkty
Linux Kernel
CVE-IDS
?

CVE-2015-1420


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti