Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10478
Zranitelnost odmítnutí služby v knihovně X.Org libXfont

Aktualizováno: 03/23/2015
Detekováno
?
03/20/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nesprávná konverzace typu a zpracování bitmap bylo nalezeno v knihovně X.Org libXfont. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód nebo způsobit odmítnutí služby. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru písem BDF.

Zasažené produkty

X.Org verze libXfont starší než 1.4.9
X.Org libXfont 1.5 verze starší než 1.5.1

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi!
Získejte libXfont

Oficiální doporučení

X.Org advisory

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
libXfont
CVE-IDS
?

CVE-2015-1802
CVE-2015-1803
CVE-2015-1804


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti