Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10474
Více chyb zabezpečení v produktech společnosti Microsoft
Aktualizováno: 03/30/2015
Detekováno
?
02/10/2015
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V produktech společnosti Microsoft bylo nalezeno několik kritických chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužívat k tomu, aby ochránily oprávnění, obcházeli bezpečnostní omezení nebo způsobovaly odmítnutí služby.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Bezplatná a další neznámá zranitelnost může být místně využívána prostřednictvím speciálně navržených aplikací;
  2. Neznámou zranitelnost lze místně využít pomocí speciálně vytvořeného písma TrueType.
  3. Nesprávná práce s tokenem zosobnění může být zneužita místně prostřednictvím neznámých vektorů.
Zasažené produkty

Windows Server 2003 x86, x64, Itanium Service Pack 2
Windows Vista x86, x64 Service Pack 2
Windows Server 2008 x86, x64, Itanium Service Pack 2
Windows 7 x86, x64 Service Pack 1
Windows 2008 R2 x 64, Itanium Service Pack 1
Windows 8 x86, x64
Windows 8.1 x86, x64
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows RT
Windows RT 8.1

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-010

Dopad
?
SB 
[?]

PE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Windows RT
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 7
CVE-IDS
?

CVE-2015-0057
CVE-2015-0059
CVE-2015-0058
CVE-2015-0003
CVE-2015-0010
CVE-2015-0060

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-010
KB seznam

3037639
3013455
3036220
3023562


Odkaz na originál