Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10471
Více zranitelností v motoru VBScript

Aktualizováno: 03/30/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nespecifikovaná chyba byla nalezena v motoru VBScript. Využíváním této zranitelnosti provádějí škodliví uživatelé libovolný kód nebo způsobují odmítnutí služby. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého webu.

Zasažené produkty

Verze Microsoft VBScript verze 5.6 až 5.8

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-019

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Microsoft VBScript engine
CVE-IDS
?

CVE-2015-0032

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-019
KB seznam

3040297
3030630
3030398
3032359
3030403


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti