Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10467
Odmítnutí služby v produktech společnosti Microsoft

Aktualizováno: 03/30/2015
Detekováno
?
03/10/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nespecifikovaná chyba zabezpečení byla nalezena v produktech společnosti Microsoft. Využíváním této zranitelnosti způsobují uživatelé se zlými úmysly odmítnutí služby. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navržených požadavků RDP.

Zasažené produkty

Microsoft Windows 7 Service Pack 1
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2012 R2

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-030

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 7
CVE-IDS
?

CVE-2015-0079

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-030
KB seznam

3035017
3036493


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti