Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10459
Zabezpečení obtoku zabezpečení v systému Microsoft Windows

Aktualizováno: 03/18/2016
Detekováno
?
03/10/2015
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Nesprávné omezení TLS bylo nalezeno v produktech společnosti Microsoft. Využíváním této chyby zabezpečení dochází ke zneužití škodlivých uživatelů. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého provozu TLS.

Zasažené produkty

Windows Server 2003 x86, x64, fot systémy Itanium Service Pack 2
Windows Vista x84, x64 Service Pack 2
Windows Server 2008 x86, x64, pro systémy založené na technologii Itanium Service Pack2
Windows 7 x86, x64
Windows Server 2008 R2 x64 pro systémy se systémem Itanium Service Pack 1
Windows 8 x86, x64
Windows 8.1 x86, x64
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows RT
Windows RT 8.1

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-031

Dopad
?
SB 
[?]
Související produkty
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 7
CVE-IDS
?

CVE-2015-1637

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-031
KB seznam

3046049


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti