Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10456
SB zranitelnost v MS Office

Aktualizováno: 03/30/2015
Detekováno
?
02/10/2015
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V aplikaci Microsoft Office byla nalezena chyba zabezpečení po použití. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly obejít ochranu ASLR. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého dokumentu.

Zasažené produkty

Microsoft Office 2007 Service Pack 3
Microsoft Office 2010 Service Pack 2
Microsoft Office 2013
Microsoft Office 2013 Service Pack 1

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-013

Dopad
?
SB 
[?]
Související produkty
Microsoft Office
CVE-IDS
?

CVE-2014-6362

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-013
KB seznam

2920795
2920748
2910941
3033857


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti