Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10454
PE zranitelnosti v MSCVMM

Aktualizováno: 04/23/2015
Detekováno
?
02/10/2015
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V MSCVMM bylo nalezeno nesprávné ověření rolí uživatelů. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly získat oprávnění. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořených pověření.

Zasažené produkty

Správce systému Microsoft Virtual Machine Manager 2012 R2 kumulativní aktualizace 4

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-017

Dopad
?
PE 
[?]
Související produkty
Microsoft System Center Virtual Machine Manager
CVE-IDS
?

CVE-2015-0012

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-017
KB seznam

3023195
3035898


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti