Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10453
Vícenásobná zranitelnost ve službě Wireshark

Aktualizováno: 03/03/2015
Detekováno
?
01/07/2015
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V síti Wireshark bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít a způsobit odmítnutí služby. Tyto chyby zabezpečení lze využít prostřednictvím speciálně navrženého paketu.

Zasažené produkty

Wireshark verze 1.12 verze starší než 1.12.3
Wireshark verze 1.10 verze starší než 1.10.12

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte Wireshark

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
Wireshark
CVE-IDS
?

CVE-2015-0564
CVE-2015-0563
CVE-2015-0562
CVE-2015-0561
CVE-2015-0560
CVE-2015-0559


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti