Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10452
Více chyb zabezpečení v produktech VMware

Aktualizováno: 03/04/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V produktech VMware bylo nalezeno více vážných zranitelných míst. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k získání oprávnění nebo k odmítnutí služby.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Vektory související se zápisem souborů lze využít místně;
  2. Nesprávné ověření vstupů lze využít místně;
  3. Zastaralá verze SSL může být vzdáleně využívána;
  4. Zastaralou verzi libxml2 lze vzdáleně využít.
Zasažené produkty

Verze VMware Workstation 10 starší než 10.0.5
VMware Player 6 verze starší než 6.0.5
VMware Fusion verze 7 starší než 7.0.1
VMware Fusion verze 6 starší než 6.0.5
VMware vCenter Server 5.5 starší než aktualizace 2d
ESXi 5.5 bez opravy ESXi550-201403102-SG, ESXi550-201501101-SG
ESXi 5.1 bez opravy ESXi510-201404101-SG
ESXi 5.0 bez opravy ESXi500-201405101-SG

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte produkty VMware

Oficiální doporučení

VMSA

Dopad
?
PE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
VMware Workstation
VMware vSphere Client
VMware vCenter Converter Standalone
VMware Server
VMware Player
VMware Fusion
CVE-IDS
?

CVE-2014-3660
CVE-2014-3568
CVE-2014-3567
CVE-2014-3513
CVE-2015-1044
CVE-2015-1043
CVE-2014-8370
CVE-2014-3566


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti