Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10449
DoS zranitelnost v PostgreSQL

Aktualizováno: 03/04/2015
Detekováno
?
03/31/2014
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V PostgreSQL byly nalezeny vícečetné přetečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby a případné extrahování libovolného kódu. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat pomocí vektorů vztahujících se k hstore_recv, hstore_from_arrays, hstore_from_array a hstoreArrayToPairs.

Zasažené produkty

PostgreSQL verze 9.0 starší než 9.0.16
PostgreSQL 9.1 verze starší než 9.1.12
PostgreSQL 9.2 verze starší než 9.2.7
PostgreSQL verze 9.3 starší než 9.3.3

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte PostgreSQL

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
PostgreSQL
CVE-IDS
?

CVE-2014-2669


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti