Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10446
CI zranitelnost v produktech Mozilla

Aktualizováno: 03/03/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Nesprávná interpretace hlaviček HTTP byla nalezena v produktech Mozilla. Využíváním této chyby zabezpečení mohou uživatelé se zlými úmysly vkládat soubory cookie. Tuto chybu zabezpečení lze využít pomocí speciálně navržených záhlaví HTTP.

Zasažené produkty

Mozilla Firefox starší než 35 let
Mozilla Firefox ESR starší než 31.4
Mozilla SeaMonkey dříve než 2.32
Mozilla Thunderbird dříve než 31.4

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte Thunderbird
Získejte Firefox
Získejte SeaMonkey

Oficiální doporučení

MFSA

Dopad
?
CI 
[?]
Související produkty
Mozilla Thunderbird
Mozilla SeaMonkey
Mozilla Firefox ESR
Mozilla Firefox
CVE-IDS
?

CVE-2014-8639


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti