Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10445
ACE zranitelnost v Mozille

Aktualizováno: 03/02/2015
Detekováno
?
01/13/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nesprávné interakce objektů DOM byly nalezeny v produktech Mozilla. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tato kultivovatelnost může být využívána vzdáleně prostřednictvím nespecifikovaných vektorů.

Zasažené produkty

Mozilla Firefox verze starší než 35
Mozilla SeaMonkey verze starší než 2.32

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte SeaMonkey
Získejte Firefox

Oficiální doporučení

MFSA

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Mozilla SeaMonkey
Mozilla Firefox
CVE-IDS
?

CVE-2014-8636


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti