Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10442
DoS zranitelnost v QuickTime

Aktualizováno: 03/02/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Apple QuickTime byla nalezena neznámá zranitelnost. Chyba zabezpečení může být vzdáleně využita prostřednictvím speciálně vytvořeného atomu mvhd.

Zasažené produkty

Apple QuickTime verze 7.7.5 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Rychlé stahování

Oficiální doporučení

Apple bulletin

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
Apple QuickTime
CVE-IDS
?

CVE-2014-4979


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti