Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10439
Více zranitelností v produktech Adobe

Aktualizováno: 03/02/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V produktech Adobe bylo nalezeno několik kritických chyb. Škodlivé uživatelé mohou tyto chyby zabezpečení využít k získání citlivých informací, spouštění libovolného kódu, způsobení odmítnutí služby a jiného neznámého dopadu.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Zranitelnost po selhání může být zneužita prostřednictvím neznámých vektorů;
  2. Chyba zabezpečení přetečení bufferu na základě haldy může být zneužita prostřednictvím neznámých vektorů;
  3. Nesprávné ověření souborů lze využít prostřednictvím nespecifikovaných vektorů;
  4. Typ zranitelnosti zmatek lze využít prostřednictvím nespecifikovaných vektorů.
Zasažené produkty

Adobe Flash Player verze 16.0.0.235 a starší
Adobe Flash Player ESR verze 13.0.0.259 a dřívější
Adobe AIR desktop runtime verze 15.0.0.356 a starší
Adobe AIR SDK verze 15.0.0.356 a starší
Adobe AIR SDK a kompilátor verze 15.0.0.356 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte adobe vzduch
Získejte flashový přehrávač

Oficiální doporučení

APSB

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Adobe Flash Player NPAPI
Adobe Flash Player ActiveX
CVE-IDS
?

CVE-2015-0309
CVE-2015-0308
CVE-2015-0307
CVE-2015-0306
CVE-2015-0305
CVE-2015-0304
CVE-2015-0303
CVE-2015-0302
CVE-2015-0301


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti