Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10437
Zranitelnost RCE v řídicím centru AMD Catalyst Control Center
Aktualizováno: 02/15/2015
Detekováno
?
12/19/2012
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V AMD CCC byla nalezena chyba zabezpečení spoofingu. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tato chyba zabezpečení může být vzdáleně využívána prostřednictvím spoofingového aktualizačního serveru.

Zasažené produkty

Verze AMD Catalyst Control Center před 13.1

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Charlie Eriksen
AMD advisory

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
AMD Catalyst Control Center

Odkaz na originál