Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10430
Role zranitelnosti ve Free Download Manager

Aktualizováno: 02/15/2015
Detekováno
?
03/18/2014
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nedostatek tvrzení o velikosti byl nalezen ve Free Download Manager. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat v místě souvisejícím s frontem stahování přes speciálně navržený název objektu.

Zasažené produkty

Zdarma Download Manager verze 3.9.3 sestavit 1360 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Správce stahování zdarma

Oficiální doporučení

RCESecueity

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Free Download Manager (FDM)
CVE-IDS
?

CVE-2014-2087


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti