Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10399
Vícenásobná zranitelnost ve Winmailu

Aktualizováno: 02/15/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V serveru Winmail Server bylo nalezeno několik závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít k podávání skriptů nebo přepsání místních souborů.
Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Traverz adresáře lze vzdáleně využít pomocí vedlejšího parametru.
  2. Zranitelnost XSS lze vzdáleně využívat prostřednictvím parametru retid nebo speciálně vytvořených e-mailových zpráv.
Zasažené produkty

AMAX Magic Winmail Server verze 4.2 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
WLF 
[?]

CI 
[?]
Související produkty
Winmail Server
CVE-IDS
?

CVE-2005-3692
CVE-2005-3811


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti