Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10386
Více zranitelností ve VMware

Aktualizováno: 02/15/2015
Detekováno
?
09/23/2010
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V produktech VMware bylo nalezeno více vážných zranitelných míst. Uživatelé se zlými úmysly mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k odmítnutí služby, podat libovolné skripty, spustit libovolný kód a získat citlivé informace.
Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávné vykreslování souborů lze lokálně využít přepsáním index.htm;
  2. Přetečení vyrovnávací paměti, nesprávná manipulace s komprimovanými daty a úniku paměti lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořeného obrazu PNG;
  3. Nesprávné zacházení s žádostmi lze využít prostřednictvím speciálně navrženého požadavku.
Zasažené produkty

VMware Workstation verze 7.1.1 a dřívější
VMware Player verze 3.1.1 a starší
VMware ACE Management Server verze 2.7.1 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Produkty VMWare

Oficiální doporučení

VMware bulletin

Dopad
?
CI 
[?]

ACE 
[?]

OSI 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
VMware Workstation
VMware Player
VMware ACE
CVE-IDS
?

CVE-2010-2249
CVE-2010-0205
CVE-2010-1205
CVE-2010-3277
CVE-2010-0434
CVE-2010-0425


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti