Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10380
ACE zranitelnost v úložišti Veritas

Aktualizováno: 02/16/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Přetečení vyrovnávací paměti bylo nalezeno v úložišti Veritas. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat v bodech souvisejících se součástmi serveru DCOM.

Zasažené produkty

Symantec Veritas Storage Exec 5.3 rev. 2190R
Symantec Veritas StorageCentral 5.2 rev. 322

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Symantec bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
VERITAS Storagecentral
VERITAS Storage Exec
CVE-IDS
?

CVE-2005-2996


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti