Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10379
Zranitelnost ACE v produktu Veritas NetBackup Enterprise Server

Aktualizováno: 02/15/2015
Detekováno
?
11/18/2005
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V Veritas NetBackup Enterprise Server byl nalezen přetečení vyrovnávací paměti. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého paketu.

Zasažené produkty

Verze Veritas NetBackup Enterprise Server verze 5.0 od MP1 do MP5
Symantec Veritas NetBackup Enterprise Server verze 5.1 verze MP5 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Symantec bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
VERITAS NetBackup Advanced Client
CVE-IDS
?

CVE-2005-3116


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti