Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10378
DoS zranitelnost ve Veritas Backup Exec Remote Agent

Aktualizováno: 02/15/2015
Detekováno
?
03/19/2006
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Nespecifikovaná chyba zabezpečení byla nalezena v nástroji Veritas Backup Exec Remote Agent. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby. Tuto chybu zabezpečení lze využít místně.

Zasažené produkty

Symantec Veritas Backup Exec Remote Agent pro servery Windows verze 9.1 až 10.1
Vzdálený agent společnosti Symantec Veritas Backup Exec pro servery NetWare verze 9.1, 9.2
Vzdálený agent společnosti Symantec Veritas Backup Exec pro servery Linux verze 10.0 a 10.1

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Symantec advisory

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
VERITAS Backup Exec Remote Agent
CVE-IDS
?

CVE-2006-1297


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti