Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10370
DoS zranitelnost v OfficeScan

Aktualizováno: 02/15/2015
Detekováno
?
03/17/2008
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Ve službě OfficeScan bylo nalezeno více vážných zranitelných míst. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít a způsobit odmítnutí služby.
Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Přetečení vyrovnávací paměti lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořeného hesla.
  2. Ukazatel NULL lze vzdáleně využít speciálně navrženým požadavkem.
Zasažené produkty

Trend Micro OfficeScan Corporate Edition 8.0 verze 8.0 oprava 2 sestavení 1189 a starší
Trend Micro OfficeScan Corporate Edition verze 7.3 patch 3 build 1314 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
Trend Micro OfficeScan Corporate Edition
CVE-IDS
?

CVE-2008-1366
CVE-2008-1365


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti