Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10357
DoS zranitelnost v TOP Serveru

Aktualizováno: 02/15/2015
Detekováno
?
08/28/2013
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V TOP Serveru byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby. Tuto zranitelnost lze využít místně prostřednictvím speciálně navrženého vstupu.

Zasažené produkty

Software Toolbox TOP Server verze 5.11.250.0 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
TOP Server
CVE-IDS
?

CVE-2013-2804


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti