Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10354
Zranitelnost ACE v aplikaci Symantec Endpoint Protection

Aktualizováno: 02/15/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V systémech Symantec byl nalezen přetečení vyrovnávací paměti. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít pomocí speciálně navrženého argumentu.

Zasažené produkty

Symantec Endpoint Protection Client 11 všechny verze
Symantec Endpoint Protection Client 12 před aktualizací 12.1 RU4 MP1b
Symantec Endpoint Protection Small Buisness Edition verze 12.0 nad dříve

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Symantec advisory

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Symantec Endpoint Protection
CVE-IDS
?

CVE-2014-3434


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti