Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10353
DoS v systému Symantec

Aktualizováno: 02/15/2015
Detekováno
?
08/21/2014
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V produktech společnosti Symantec byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořené e-mailové zprávy.

Zasažené produkty

Symantec Encryption Desktop 10.3 verze 10.3.2 a dřívější
Symantec PGP Desktop 10 verze 10.2 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Symantec advisory

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
Symantec Encryption Desktop (formerly PGP Desktop)
CVE-IDS
?

CVE-2014-3436


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti