Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10349
Chyba zabezpečení v Sylpheed
Aktualizováno: 02/16/2015
Detekováno
?
03/07/2014
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Nespecifikovaná zranitelnost byla nalezena v Sylpheed. Využíváním této zranitelnosti mohou škodliví uživatelé způsobit neznámé dopady prostřednictvím neznámých vektorů.

Zasažené produkty

Sylpheed verze 3.3.0 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Changelog

Dopad
?
SB 
[?]
Související produkty
Sylpheed

Odkaz na originál