Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10336
Více zranitelností ve Sophos Web Appliance

Aktualizováno: 02/16/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V Sophos Web Appliance bylo nalezeno několik kritických chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k provádění libovolných příkazů nebo ke změně administrátorského hesla.
Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Vektory vztahující se k konfigurační stránce netinterface mohou být vzdáleně využívány přes speciálně navržený parametr adresy;
  2. Vektory vztahující se k dialogu pro změnu hesla lze vzdáleně využít pomocí speciálně navržené žádosti.
Zasažené produkty

Sophos Web Appliance verze 3.8.1.1 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
ACE 
[?]

PE 
[?]
Související produkty
Sophos Web Appliance
CVE-IDS
?

CVE-2014-2849
CVE-2014-2850


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti