Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10331
SB zranitelnost v Snare

Aktualizováno: 02/15/2015
Detekováno
?
07/02/2010
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V programu Snare byla nalezena chyba CSRF. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly napadnout správce auth. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít.

Zasažené produkty

InterSect Alliance Snare Agent verze 3.2.3 a starší pro Solaris
InterSect Alliance Snare Agent verze 3.1.7 a starší pro Windows
InterSect Alliance Snare Agent verze 1.5.0 a starší pro Linux a AIX
InterSect Alliance Snare Agent verze 1.4 a starší pro IRIX
InterSect Alliance Snare Epilog verze 1.5.3 a starší pro Windows
InterSect Alliance Snare Epilog verze 1.2 a starší pro UNIX

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
SB 
[?]
Související produkty
Snare for Windows
Epilog for Windows
CVE-IDS
?

CVE-2010-2594


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti